BRAINLINKS

Hoe maken jongeren connecties?

Privacyverklaring Brain Development Research Center

Tijdens het bezoek aan de website en bij het aanmelden voor het onderzoek worden er persoonsgegevens verzameld.

Welke gegevens worden verzameld?

  • Gegevens kind: Naam, Geslacht, Leeftijd, Telefoonnummer, E-mailadres.
  • Gegevens ouder/verzorger: Naam, Telefoonnummer, E-mailadres.
  • Interactiegegevens website: Functionele ‘cookies’.

Waarom worden de gegevens verzameld en wat wordt er mee gedaan?

  • Aanmelden voor deelname aan het onderzoek. Na aanmelding wordt contact opgenomen.
  • Versturen van nieuwsbrief om deelnemers van het onderzoek op de hoogte te houden.
  • Benaderen via e-mail voor andere onderzoeken van het Brain Development Research Center.

Hoe zit het wettelijk?

Voor het gebruik van de persoonsgegevens is een wettelijk geldige reden nodig, ook wel een wettelijke grondslag genoemd. Er wordt gebruik gemaakt van de grondslag ‘Toestemming’.
Bij kinderen onder de 16 jaar worden de persoonsgegevens alleen verwerkt als de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Brain Development Research Center controleert of die toestemming daadwerkelijk is gegeven.

Hoe kan de toestemming worden ingetrokken?

Een verzoek tot intrekking van de toestemming kan worden gestuurd naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Aan wie worden de persoonsgegevens doorgestuurd?

De persoonsgegevens worden niet doorgestuurd naar derden.

Hoelang worden de persoonsgegevens gebruikt en opgeslagen?

De persoonsgegevens worden bewaard zolang deze actueel blijven voor het doel, of daarmee niet onverenigbare doelen, waartoe de gegevens zijn verzameld.

Wie verzamelt de gegevens en hoe wordt ervoor gezorgd dat de privacy wordt beschermd?

De gegevens worden verwerkt door de Universiteit Leiden, Brain Development Research Center, gevestigd aan Wassenaarseweg 52 te Leiden.

Contactgegevens: Postbus 9555, 2300 RB  Leiden. Telefoonnummer: 071-5272727. Website: https://www.brainanddevelopmentlab.nl.

De Universiteit Leiden neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De Universiteit Leiden heeft een Functionaris Gegevensbescherming in dienst die toezicht houdt op het naleven van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Er kan contact opgenomen worden met de Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Er is tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.