Brainlinks

Brainlinks is een grootschalig project van het Brain & Development Onderzoekscentrum, waarbij we onderzoeken hoe jongeren omgaan met anderen. In drie jaar tijd zullen meer dan 100 jongeren meerdere keren bij ons langskomen voor een hersenscan en allerlei testen en vragenlijsten.

Hoe beslis je op welke manier je met anderen om wil gaan? Waarom gedraag je je soms anders bij je ouders dan bij je vrienden? Wat is de invloed van je opvoeding op hoe je je gedraagt? Hoe werken en ontwikkelen de hersenen hierbij? Ons onderzoek hiernaar is in volle gang.

Het onderzoek

Hoe ga jij met anderen om? Hou je ervan om dingen samen te doen, of doe je liever dingen in je eentje? Maak je je zorgen over wat anderen van je denken, of kan dat je eigenlijk niet zo veel schelen? Wil je graag goed voor andere mensen zorgen, of vind je dat iedereen zichzelf zou moeten kunnen redden? Herken je je in geen of juist in meerdere van deze omschrijvingen? Het kan allemaal! Hoe mensen met elkaar omgaan verschilt vaak per situatie en verandert soms ook tijdens je leven. Hoe komt dat eigenlijk? Verandert dit in de puberteit? Hebben je ouders hier invloed op? En wat gebeurt er in de hersenen wanneer je hier mee bezig bent?

Op deze vragen en meer proberen wij, de onderzoekers van het Brain and Development Research Center, een antwoord te vinden tijdens het Brainlinks-project. Het Brainlinks-project is een onderzoek naar hoe jongeren tussen de 9 en 18 jaar oud omgaan met anderen. Om hier meer over te ontdekken zullen er in het begin van 2018 rond de 150 jongeren langskomen bij ons in het Brain and Development Research Center in Leiden. Deze deelnemers zullen allerlei verschillende spelletjes en taken gaan doen. Zo doen zij bijvoorbeeld spelletjes waarbij ze punten mogen verdelen tussen zichzelf en anderen, en vullen zij vragen in over hoe ze omgaan met hun familie, vrienden en klasgenoten. Daarnaast zullen wij met behulp van de MRI-scanner kijken hoe verschillende delen van hun hersenen met elkaar verbonden zijn en welke hersengebieden belangrijk zijn bij het maken van connecties met anderen.

Een jaar later zullen de jonge deelnemers terugkomen voor een vervolgonderzoek. Mogelijk zullen zij nog uitgenodigd worden voor een derde en laatste afspraak. Tussen de afspraken door zal hen worden gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Het is voor ons van belang dat het onderzoek een leuke en leerzame ervaring is voor de jongeren, waarbij zij kennis maken met de wetenschap en zien hoe wetenschappers werken.

Uniek onderzoek

Bijzonder aan het BRAINLINKS-project is dat we ook de ouders van onze jonge deelnemers vragen actief aan het onderzoek mee te doen. Net als van hun jongeren willen we van de vaders en moeders te weten komen hoe zij in verschillende situaties met anderen omgaan, en vragen we ook hun deel te nemen aan het MRI onderzoek.

Er zijn nog maar weinig onderzoeken gedaan waarbij jongeren voor een langere tijd zijn gevolgd om te ontdekken hoe ze met anderen – bijvoorbeeld hun vrienden – omgaan. Meedoen aan het BRAINLINKS-project is dus een unieke kans om meer te weten te komen over onderzoek, MRI-scanners en hersenen, terwijl je ons helpt om uit te zoeken hoe jongeren connecties maken met anderen en hoe dat werkt in de hersenen.

Wil jij meedoen? Meld je dan hier aan! Om mee te doen aan het onderzoek heb je toestemming van je ouders nodig.

Brain and Development Research Center

Het BRAINLINKS-project wordt uitgevoerd door medewerkers van het Brain and Development Research Center in Leiden. Ons onderzoekscentrum is in 2005 opgezet door Eveline Crone, hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie en op dit moment zijn er 28 mensen werkzaam, die betrokken zijn bij allerlei verschillende onderzoeksprojecten. Het BRAINLINKS-project is er één van. Wil je meer weten over de onderzoeksgroep of over de andere onderzoeksprojecten die wij uitvoeren? Bezoek dan onze website, of bekijk deze video en deze video.

Dit project is gefinancierd door de European Research Council (ERC) onder het European Union’s Horizon 2020 onderzoek en innovatie programma (grant agreement No. 681632).